Årets eldsjäl finns på SISAB

Brandskyddsföreningen utser Barbro Johansson, säkerhetsstrateg på SISAB, till Årets Eldsjäl 2017. Hon prisas för sina framgångsrika insatser för att minska bränder och skadegörelse på Stockholms förskolor och skolor.

– Jag är jätteglad och stolt över att mitt och SISAB:s arbete uppmärksammas. Vi är många som bidragit till den positiva utvecklingen vi ser i Stockholm, säger Barbro Johansson.

Barbro Johansson har arbetat med SISAB:s förebyggande arbete sedan 2005 och var ordförande i styrgruppen för förebyggande skadegörelse 2012 – 2016. Under dessa år har nya arbetssätt, metoder och ny teknik lett till att kostnader för bränder i förskolor och skolor har minskat rejält. Från 110 miljoner kronor 2006 till under 5 miljoner kronor de två senaste åren.

Bakom kostnadsminskning finns insatser som takfotslarm och termosensorer som gör att bränder upptäcks snabbt. Tätare samarbete med personal på skolor och förskolor leder till ett bättre förebyggande arbete. Så kallade Goda Grannar, utsedda tillsammans med verksamheterna, har givits möjlighet att kontakta SISAB:s bevakningsbolag direkt om det till exempel är oroligt vid en fastighet. Allt enligt Barbro Johanssons devis: Våga se, våga höra och våga agera.

– Barbros arbete är väldigt viktigt för SISAB och våra hyresgäster. En brand är en katastrof för alla inblandande och att arbeta förebyggande är vårt huvudfokus. Det känns fantastiskt kul att hon utses till Årets eldsjäl, säger Claes Magnusson, vd för SISAB.

Priset delades ut på Brandskyddsledardagen 1 november och juryns motivering lyder:

”Barbro Johansson, säkerhetsstrateg på SISAB nomineras för sitt mångåriga arbete med att förebygga skadegörelse och bränder inom förskola och skola. Hon har på ett kreativt och nydanade sätt hittat effektiva och ekonomiska verktyg, Genom att arbeta med ständig dialog med olika samverkansgrupper och att inkludera ny teknik och nya arbetssätt har hon bidragit till att få ner skadekostnaderna avsevärt och samtidigt ökat tryggheten i och runt förskolor och skolor i Stockholm. Barbro är positiv och har ett genuint engagemang i dessa frågor och arbetar efter "devisen" våga se, våga höra och våga agera.”

 
För mer information, kontakta:

Thomas Bergsell
Pressansvarig SISAB

Tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1243288
thomas.bergsell@sisab.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.

Om oss

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar