Burell nyinviger Alviksskolan

Alviksskolan kulturminnesmärkta klassrum har renoverats och moderniserats. Ett utmanande arbete som firas med en nyinvigning fredagen 19 maj.

– Alviksskolan har i sina lokaler tagit emot elever i över hundra år. Det är väldigt kul och viktigt att vi kan bevara och fortsätta traditionen, men nu med dagens moderna verktyg, säger Olle Burell (S) skolborgarråd och styrelseordförande för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

Alviksskolan hus A har renoverats och byggts om. Fastigheten som är byggd 1889, samt om- och tillbyggd 1909 och 1940, var i stort behov av modernisering och upprustning. Eftersom hus A är grönklassad har en antikvarisk sakkunnig varit med i projektet. Projektkostnaden uppgick till 92 miljoner kronor.

– Vi har ett stort ansvar att ta hand om de många fantastiska miljöerna vi har i vårt skolbestånd inom Stockholm stad. Samtidigt som staden växer kraftigt så måste vi vara försiktiga med våra unika skolmiljöer så att Alviksskolan kan ta emot elever i hundra år till, säger Claes Magnusson, vd för SISAB.

Invigning av Alviksskolan sker den 19 maj klockan 14:00. Förutom Olle Burell och Claes Magnusson deltar rektor, utbildningsförvaltningen och självklart skolans elever.

För mer information, kontakta:

Thomas Bergsell

Pressansvarig SISAB

Tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1243288

thomas.bergsell@sisab.se

Ömer Oguz

Pressekreterare för skolborgarrådet Olle Burell.

mobil: 076-122 92 34,

omer.oguz@stockholm.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.

Om oss

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar