Byggstart på bästa förskoleläget i Hägersten

Uppe på Hägerstensåsen bland skog och berg bygger SISAB en förskola med åtta avdelningar. Enligt stadsbyggnadskontoret den bästa platsen för en förskola i stadsdelen.

– Våra barn förtjänar det bästa och här får vi en lyckad kombination av SISAB:s smarta fastighetslösningar och en tomt som är perfekt för barnens lek och lärande, säger Olle Burell (S), skolborgarråd och ordförande för SISAB.

Det har tidigare stått en tillfällig paviljongförskola på tomten men stadsdelens stora behov av förskoleplatser gör att den nu ersätts med en permanent förskola. Den byggs i tre våningar för att vara så yteffektiv som möjligt, samtidigt uppfylla verksamhetskraven och ge barnen största möjliga utemiljö. Barnens ytor blir på de två första planen och på tredje våningen placeras storkök, personalutrymmen och fläktrum.

– Det är en ovanlig placering av köket men det ordnar vi med bra transportvägar och smarta hisslösningar, säger Claes Magnusson, vd för SISAB.

Förskolan öppnar augusti 2019 och projektkostnaden är 55,5 miljoner kronor.

Första spadtaget

Skolborgarrådet Olle Burell kommer tillsammans med SISAB och entreprenören att ta det första spadtaget till den nya förskolan torsdagen 8 februari klockan 13. Samling på Fastlagsvägen 68.

Välkomna!

För mer information, kontakta:

Thomas Bergsell

Pressansvarig SISAB

Tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1243288

thomas.bergsell@sisab.se

Ömer Oguz

Pressekreterare för skolborgarrådet Olle Burell.

mobil: 076-122 92 34,

omer.oguz@stockholm.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.

Om oss

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar