Förskolan Serafen har fått nya vingar

Det som började med en olycklig vattenläcka slutade med en ny avdelning och flera verksamhetsanpassningar. Förskolan Serafen på Kungsholmen kan nu ta emot fler barn i nyrenoverade lokaler.

– Detta är ett lyckat exempel på hur vi kan skapa fler förskoleplatser i en stadsdel med växande behov och ont om mark, säger Olle Burell (S), skolborgarråd och ordförande för SISAB.

För drygt ett år sedan upptäcktes en vattenläcka i förskolan på Serafimergränd. SISAB påbörjade underhållsarbetet samtidigt som verksamheten önskade en anpassning av lokalerna för att kunna ta emot fler barn.

– Det har varit ett väldigt bra samarbete mellan SISAB och förskolan där vi kunnat hitta ytor som vi kan använda bättre, säger Claes Magnusson, vd för SISAB.

Resultat blev en helt ny avdelning, förbättrad akustik och renoverad ventilation. Under tiden renoveringen pågick så var verksamheten kvar i lokalerna. En avdelning evakuerades.

Invigning

Idag, måndagen 5 februari, firar förskolan sin ”nya” fina förskola med en invigning. Skolborgarrådet Olle Burell (S) och representanter från SISAB och stadsdelen deltar tillsammans med förskolans barn, medarbetare och föräldrar.

Tid: klockan 16:00

Plats: Serafimergränd 7

För mer information, kontakta:

Thomas Bergsell

Pressansvarig SISAB

Tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1243288

thomas.bergsell@sisab.se

Ömer Oguz

Pressekreterare för skolborgarrådet Olle Burell.

mobil: 076-122 92 34,

omer.oguz@stockholm.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.

Om oss

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Prenumerera

Dokument & länkar