Första spadtag för ny förskola i Hökarängen

Den nya förskolan i kvarteret Toppsockret, stadsdelen Hökarängen, byggs med 6 avdelningar och kommer stå färdig för inflyttning i december 2018.

– Här får vi en ny, fin förskola som på sikt ersätter de tillfälliga förskolelokalerna i området. Den nya förskolan byggs med rum och lekytor väl anpassade för barnens lek och lärande som är så otroligt viktigt, säger Olle Burell (S), skolborgarråd och styrelseordförande för SISAB.

Hökarängen byggdes ut under 1940-talet där en mer varierad stadsplanestruktur eftersträvades. Det har tidigare funnits en förskola på södra sidan om Lingvägen, men bygganden från 1980-talet revs efter en brand och sedan dess placerades tillfälliga förskolelokaler på samma plats.

– Vi ser fram emot att tillsammans med stadsdelen erbjuda 120 barn i området en riktigt bra förskola där pedagogiska lokaler och lekytor är i fokus, säger Claes Magnusson, vd SISAB.

Förskolan står färdig för inflyttning i december 2018 med planerad verksamhetsstart i januari 2019. 

Samling för första spadtaget sker vid Lingvägen 191 kl 11.00 den 13 december. 
Medverkande: Olle Burell, SISAB, ByggR1 och verksamhet tillsammans med förskolebarn.

För mer information, kontakta:

Thomas Bergsell

Pressansvarig SISAB

Tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1243288

thomas.bergsell@sisab.se

Ömer Oguz

Pressekreterare för skolborgarrådet Olle Burell.

mobil: 076-122 92 34,

omer.oguz@stockholm.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.

Om oss

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Prenumerera

Dokument & länkar