Fysisk rörelse på smartare skolgårdar

Boverket har genomfört en fördjupad uppföljning av friytor vid skolor och förskolor. De har tagit fram vägledningen ”Gör plats för barn och unga!” samt allmänna råd gällande friytor vid skolor och förskolor. SvD publicerade den 8 oktober 2017 att ”Sveriges skolgårdar ska kartläggas: viktigt”. Skolgården är och har länge varit ett debatterat ämne.

– God utomhusmiljö på våra skolor och förskolor en av våra viktigaste hållbarhetsfrågor. I takt med att Stockholm växer ökar konkurrensen om tillgänglig mark. Flera skol- och förskolegårdar har en friyta per barn som ligger långt under Boverkets rekommendationer, säger Claes Magnusson, vd SISAB.

Städerna förtätas och våra skolor byggs om och byggs ut. SISAB måste vara kreativa för att maximalt nyttja den tillgängliga ytan som finns. På Årstadalsskolan har SISAB nyttjat gårdens stora nivåskillnader effektivt genom en kombinerad gradäng och klätteryta.

– Vi verkar för att en funktionell miljö för lek och lärande uppnås och att vi behåller en trygg och tillgänglig miljö. När vi får möjlighet att göra bra saker på Stockholms skolgårdar gör vi det, alltid på uppdrag av våra kunder, säger Marie Rosfors, SISAB.

Träffa SISAB på Spånga IP under Järvaveckan idag söndag där vi finns på plats för att svara på frågor och berätta mer om våra smarta skolgårdar.

För mer information, kontakta:

Rebecca Nyberg
Kommunikatör
Mobil: 076 124 32 89­­

rebecca.nyberg@sisab.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.

Om oss

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Prenumerera

Dokument & länkar