Invigning av Farsta grundskola Adolf Fredriksmusikklasser

I stadsdelen Farsta har den gamla gymnasieskolan byggts om och rustats upp för att kunna ta emot elever i årskurserna F till 9 och Adolf Fredriks musikklasser.

– Farsta har fått en riktigt fin grundskola och med Adolf Fredriks musikklasser i byggnaden så lockar skolan till sig elever från hela Stockholmsområdet, säger Olle Burell (S), skolborgarråd och styrelseordförande för SISAB.

I stadsdelen Farsta byggs det bostadshus för fullt och med det ökar behovet av antalet elevplatser. Farsta grundskola Adolf Fredriksmusikklasser har efter SISAB:s ombyggnation en kapacitet för att ta emot 1472 elever för årskurs F till 9. Den tidigare gymnasieskolan har anpassats för en yngre elevgrupp med bland annat nya NO-salar, slöjdsalar och ett nytt bibliotek. För musikklasserna har även nya sång- och musiksalar byggts.

– Vi har sett över hela skolan och anpassat den efter dagens krav och behov, men samtidigt bevarat fina detaljer från den gamla 1960-talsbyggnaden, säger Claes Magnusson, vd för SISAB.

Farsta grundskola Adolf Fredriksmusikklasser invigs fredagen 8 september klockan 14. Adress: Farstavägen 118. 

För mer information, kontakta:

Thomas Bergsell

Pressansvarig SISAB

Tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1243288

thomas.bergsell@sisab.se

Ömer Oguz

Pressekreterare för skolborgarrådet Olle Burell.

mobil: 076-122 92 34,

omer.oguz@stockholm.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.

Taggar:

Om oss

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Prenumerera

Dokument & länkar