Magnus Colling ny upphandlingschef på SISAB

Magnus Colling, är från och med den 6 mars 2017 ny upphandlingschef på SISAB. Han kommer att ingå i SISAB:s ledningsgrupp.

Magnus har arbetat inom branschen under många år. Närmast kommer han från Familjebostäder där han arbetade som upphandlingschef. Dessförinnan har han ansvarat för försörjning och upphandling på Locum AB, bland annat av landstingets sjukhusinvesteringar, tekniska förvaltning och FM-verksamhet.

- Jag är mycket glad över att vi rekryterat Magnus Colling till tjänsten som Upphandlingschef då vi står inför en extremt stor investeringsvolym. Han är en erkänt duktig inköpsstrateg med bred branschkunskap och kompetens inom LOU, vilket är ett värdefullt tillskott för SISAB, säger Claes Magnusson, VD SISAB.

Magnus är även ordförande i Byggherrarna Sverige ABs LOU-arbetsgrupp och ledamot i ABFF-utskottet i föreningen Aff - Forum för förvaltning och service.

Om du har frågor, vänligen kontakta:

Karin Bergman

Pressansvarig SISAB

076-124 60 36,

karin.bergman@sisab.se

För mer information, kontakta:

Karin Bergman

Pressansvarig SISAB

Tel: 076-124 60 36

karin.bergman@sisab.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.

Om oss

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia