Mer än 100 arkitekter med i SISAB:s nya ramavtal med åtta arkitektbyråer

SISAB:s (Skolfastigheter i Stockholm AB) fastighetsbestånd består av cirka 600 fastigheter. Dessa ska kontinuerligt underhållas, renoveras, byggas om och byggas till. Samtidigt bygger bolaget många nya skolfastigheter. SISAB har tecknat ramavtal med Cedervall Arkitekter AB, Aperto Arkitekter AB, Arkitema AB, Stadion Arkitekter AB, HMXW Arkitekter AB, Tengbomgruppen AB, TM-konsult AB och Norconsult AB där över 100 arkitekter är namngivna för att klara den stora utmaningen bolaget står inför.

Stockholm växer och SISAB står inför en stor utmaning att möta stadens behov av 55 000 nya elevplatser till år 2040. SISAB bygger sina skolor/förskolor med fokus på långsiktig hållbar förvaltning. Fastigheterna ingår ofta i nya områden som ska hitta sin «själ». Arkitekturhistoriskt har skolbyggnader ofta varit grundpelare stadens utveckling och gestaltning.

-Förra veckan anordnade vi ett startmöte med våra nya ramavtalade arkitektbyråer där över 100 arkitekter deltog. Enormt stor arkitekturkompetens var samlad och de är en mycket viktig samarbetsparter för oss när vi i tidigt skede skapar förutsättningarna för våra framtida skolor med ambitionen att skolan ska vara en viktig del när vi utvecklar vår stad, förklarar Claes Magnusson, VD SISAB.

SISAB strävar efter att ta fram en gestaltningsidé för varje enskild byggnad, inom en begränsad budget. Gestaltningsidéen är lika viktig för stadsbilden som för barnen som går i skolan/förskolan.

-Gestaltningsidéen ska vara den bärande idén, den röda tråden, genom hela projektet och är den som garanterar att slutprodukten håller hög arkitektonisk kvalitet, förklarar Anni Björkskog, SISAB:s arkitekt.

För SISAB är det viktigt att skollokalerna håller lika hög kvalitet exteriört som interiört. Därför är det viktigt att samarbeta med Sveriges bästa arkitekter.

-Vi vill vara ett företag som ligger i framkant arkitektoniskt, ha en klar vision och som är attraktiv för arkitekter att samarbeta med, avslutar Anni Björkskog.

För mer information, kontakta:

Karin Bergman

Pressansvarig SISAB

Tel: 076-124 60 36

karin.bergman@sisab.se

Taggar:

Om oss

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.