Ny skola i Hägersten

SISAB och Stockholm stad bygger en ny skola. Hägerstenshamnens skola ska stå klar höstterminen 2017 med möjlighet att ta emot 480 elever.

– Hägersten-Liljeholmen står inför en mycket kraftig elevökning och det är därför glädjande att vi nu kan ersätta gamla Hägerstenshamnens skola med en ny större skola. Vi passar på att utöka skolan till en F-6 skola och integrerar både fritidshem och fritidsklubb, säger Olle Burell skolborgarråd och styrelseordförande för SISAB

Hägersten får fler och fler unga medborgare och behovet av ett ökat antal skolplatser är stort. Där den nya skolan byggs låg det tidigare en F- 3 skola som brandskadades i våras. Det var redan beslutat att riva och bygga en ny F- 6 skola eftersom möjligheterna att bygga ut den gamla skolan var allt för kostsamma.

– Det blev ett tråkigt avslut för elever och personal med branden. Men vi hoppas och tror att de kommer att gilla den nya, större och moderna skolan, säger Carl Bodsten, tf vd för SISAB.

SISAB lägger stort fokus på hållbarhet och att skapa en bra arbetsmiljö för elever och personal vid bygget av den nya skolan. En garanti för detta är att SISAB använder miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Ett system som tillsamman med SISAB:s egna anvisningar ger området och staden en skola att verkligen vara stolta över.

För mer information, kontakta:

Thomas Bergsell

Pressansvarig SISAB

Tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1243288

thomas.bergsell@sisab.se

Mika Metso

Pressekreterare för skolborgarrådet Olle Burell.

mobil: 076-122 92 47,

mika.metso@stockholm.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 590 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.

Om oss

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.