Rötterna i Rinkeby – SISAB utlyser idétävling

Hur kan skola och närmiljö utvecklas för att lyfta en stadsdel? SISAB lanserar en idétävling med målet att samla in förslag som kan bidra till att främja en miljömässig och social hållbar utveckling i stadsdelen Rinkeby, med skolan i centrum.

– Med tävlingen Rötterna i Rinkeby vill vi lyfta skolans möjlighet att påverka ett område. Hur kan vi förstärka det som är bra och samtidigt hitta nya sätt för att skapa skolan mitt i byn, en självklar samlingspunkt att vara stolt över, säger Olle Burell (S), skolborgarråd och SISAB:s ordförande.

Målsättningen med tävlingen är att inspirera till diskussioner om vilken roll skolan och dess närmiljö kan spela för att påverka utvecklingen i en stadsdel. Diskussioner som förhoppningsvis kan leda till konkreta utvecklingsprojekt i Rinkeby och i förlängningen andra delar av Stockholm.

– För SISAB:s del är detta ett nytt grepp. Vi tror att det finns massor av goda idéer och viktiga erfarenheter som hittills saknat ett forum för att komma fram. Det kommer att bli väldigt spännande att få ta del av alla förslag vi får in, säger Claes Magnusson, vd för SISAB och en av de nio som utgör juryn för tävlingen.

Tävlingen arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter och är öppen för alla. Prissumman är 1,5 miljoner kronor, som fördelas mellan de vinnande bidragen.

Fredag 2 februari klockan 14 hålls ett informationsmöte om tävlingen i Rinkebyskolans aula, Rinkebystråket 53. Medverkande: Olle Burell, SISAB, Sveriges arkitekter och Martin Malmberg, rektor för Rinkebyskolan.

Mer information om tävlingen och hela programmet finns på: https://www.arkitekt.se/tavling/sisab-soker-hallbara-ideer-morgondagens-rinkeby/

För mer information, kontakta:

Thomas Bergsell

Pressansvarig SISAB

Tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1243288

thomas.bergsell@sisab.se

Ömer Oguz

Pressekreterare för skolborgarrådet Olle Burell.

mobil: 076-122 92 34,

omer.oguz@stockholm.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.

Taggar:

Om oss

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.