SISAB bygger Stockholms första miljöklassade skola

I går tog Sisab, Skanska och Stockholms Stad det officiella första spadtaget för bygget av Lugnets skola i Hammarby Sjöstad. Skolan kommer att bli den första skolan i Stockholms stad som blir miljöcertifierad.

Sisab har beslutat att skolan ska byggas så miljövänligt att den ska kunna klassas i kategorin ”Guld” enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. För att kunna nå en guldklassning har Sisab, i samarbete med byggentreprenören Skanska, bland annat valt att ställa extra höga krav på val av byggmaterial, den akustiska innemiljön och en helt fuktsäker byggnad. Men även andra kriterier som ventilation, dagsljusinsläpp och val av värmesystem bedöms vid en miljöcertifiering.

       Att miljöklassa skolan är ytterligare ett steg för oss att kvalitetssäkra vårt miljöarbete, säger Åsa Öttenius, vd på Sisab. Vi har länge jobbat miljöfokuserat, men nu kommer vi att kunna få ett officiellt erkännande av skolan som en miljöbyggnad.

       Vi är mycket stolta över att förtroendet att få bygga denna skola i samverkan med Sisab. För oss är det alltid inspirerande att arbeta med en kund som delar våra gröna värderingar, säger Pierrre Olofsson, vice vd, Skanska Sverige.

Miljöbyggnad är ett klassningssystem som bygger på svenska normer och beaktar miljöaspekterna energi, inomhusmiljö, material och kemikalier. Byggnaden kan klassas i fyra olika kategorier, där guld är den högsta. Vilken kategori som certifieringen hamnar på avgörs först efter att skolan har varit i drift i ett år. Inflyttning i Lugnets skola är beräknad till januari 2014.

Lisa Hanson
Pressansvarig SISAB
Tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1247010
lisa.hanson@sisab.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 590 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB 1,7 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.

Taggar:

Om oss

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar