SISAB ger Veidekke i uppdrag att bygga om Hökarängsskolan

Efter genomförd upphandling har Veidekke tillsammans med dotterbolaget Veitech fått i uppdrag av SISAB att genomföra en ombyggnation av Hökarängsskolan.

I uppdraget ingår en total ombyggnation av Hökarängsskolan med en totalyta på 12 000 kvm. Skolans ventilation och övriga installationer kommer både renoveras och moderniseras. Fastigheten är ifrån 1950-talet och har grönklassats av Stockholms stadsmuseum vilket betyder att fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde. En utmaning med projektet är att man kommer spränga under skolbyggnaden för att skapa yta för teknikutrymmen. Produktionen är indelad i etapper och stor hänsyn tas till kvarvarande elever och personal på skolan. 

– Många av SISAB:s skolor har ett kulturhistoriskt värde. Som långsiktig fastighetsägare tar vi ansvar för att förvalta och utveckla vårt bestånd i takt med att Stockholm växer. Projektet på Hökarängsskolan kommer att säkerställa att skolan kan användas av stadens barn och unga i många år framöver, säger Claes Magnusson, SISAB:s vd.

Hökarängsskolan är det andra ombyggnadsprojektet som Veidekke utför åt SISAB i samverkan.

– Vi är mycket glada och stolta över att fått fortsatt förtroendet från SISAB. Nu ser vi framemot att tillsammans komma igång med produktionen och varsamt modernisera den vackra Hökarängsskolan. Genom att involvera alla berörda parter finner vi de bästa lösningar på utmaningar, som att skapa teknikutrymmen under jord, säger Per Wall, avdelningschef Veidekke

Projektet startar omgående och beräknas stå klart sommaren 2019.

– Detta är Veitechs första projekt där vi arbetat redan från tidigt anbudsskede tillsammans med Veidekke för att både skapa en bra projektorganisation med hög installationskompetens. Under bygghandlingsprojekteringen har vi arbetat med en noggrann parallellkalkyl och beredning av installationsdelarna i projektet. Mycket glädjande att SISAB värderat att redan tidigt engagera oss och Veidekke i projektet, säger Karl Stenqvist vd på Veitech. 

 

För mer information, vänligen kontakta

Sture Nilsson, regionchef Veidekke, tel. 070 580 04 15

Per Wall, avdelningschef Veidekke tel. 073 355 06 03

Jacob Landin, kommunikationschef SISAB tel 076 124 62 71

Jacob Landin
Kommunikationchef
076-1246271
jacob.landin@sisab.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.

Taggar:

Om oss

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar