SISAB har genomfört om- och tillbyggnad på Kista grundskola

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, har byggt om och till på Kista grundskola. Ombyggnaden möjliggör ett antal nya elevplatser och skapandet av ett mediatek. Kostnaden för underhåll och verksamhetsanpassning uppgår till 37 miljoner kronor.

– Satsningen stärker Kista som ett nav för kunskap, bildning och kultur, där den fina skolan mitt i byn ligger granne med det prisbelönta biblioteket, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

I Kista grundskola ingår före detta Ärvingeskolan och Igelbäckskolan. Den nya tillbyggnaden på skolan är en innergård som har byggts in. Detta medför ett tillskapande av mediatek. Det är modernt anpassat till IT-utveckling och har en ljus och öppen yta och högt i tak. Fler lärararbetsplatser har också tillförts.

Ur ett hållbarhetsperspektiv har all befintlig belysning bytts ut till LED-belysning på hela skolan. En smart insats för att sänka energiförbrukningen och ge verksamheten bästa ljusförutsättningar.

Skolgården har också genomgått en renovering och anpassning i samband med bygginsatserna på skolan.

– Vi kan ta del av en gemensam satsning på skolan tillsammans med Utbildningsförvaltningen där både verksamhetsanpassning och underhåll genomförts. Ett riktigt lyckats resultat, konstaterar Claes Magnusson VD på SISAB.

Arkitekter: Stadium, Link och Liljevalls och entreprenör Heving & Hägglund

 
För mer information, kontakta:

Thomas Bergsell
Pressansvarig SISAB

Tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1243288
thomas.bergsell@sisab.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.

Taggar:

Om oss

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Prenumerera

Dokument & länkar