SISAB kommenterar felaktig momsredovisning

Skatteverket har under våren 2016 granskat SISAB:s, Skolfastigheter i Stockholm AB, momsredovisning för perioden 1 januari 2015 – 30 april 2016.

Skatteverket kunde konstatera att SISAB felaktigt nyttjat avdrag för ingående moms under uppförandeskede, det vill säga dragit av ingående moms i fel perioder. Beloppet som SISAB åläggs att redovisa tillbaka uppgår till 50,7 miljoner kronor. Av detta kommer cirka 20 miljoner koronor att kunna dras av igen i oktober 2016 då några byggnader har färdigställts. Resterande belopp kommer att kunna dras av igen i den takt som byggnaderna tas i bruk.

Till detta kommer ett skattetillägg på 2,7 miljoner kronor.

- Vi har helt omedvetet gjort ett periodiseringsfel som vi naturligtvis ska rätta till. Det är mycket olyckligt att periodiseringsfel uppstår och att ingen kontrollinstans på vägen upptäckt felet, påpekar Mona Fagerlund, Chef för ekonomi- och upphandlingsavdelningen.

För mer information, kontakta:

Karin Bergman

Pressansvarig SISAB

Tel: 076-124 60 36

karin.bergman@sisab.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 590 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.

Taggar:

Om oss

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Prenumerera

Dokument & länkar