SISAB moderniserar – inför ny typ av förskolekoncept

Stockholm växer och det byggs fler bostäder. Med det ökar behovet av förskoleplatser runtom i staden. Samtidigt så har flera av stadens befintliga förskolor ett behov av att moderniseras.

För att tillgodose det ökade behovet av elevplatser behöver SISAB bygga ut och bygga nytt. Flera befintliga förskolebyggnader har dessutom ett behov av att moderniseras. Byggnaderna, som ofta är äldre, börjar bli allmänt uttjänta och har ett stort underhållsbehov.

– Det är inte ekonomiskt försvarbart att satsa på omfattande renoveringar av dessa äldre byggnader. Vi inför därför ett nytt koncept som innebär att vi ersätter de tekniskt uttjänta byggnaderna med nyproduktion i typ av moderna, permanenta, prefabricerade modulhus i trä, säger Peter Walhed Förvaltningsområdeschef på SISAB.

SISAB bygger Framtidens förskola med 5-, 6- eller 8-avdelningar runt om i staden, men flera av de äldre befintliga byggnader som är tekniskt uttjänta står på tomter med begränsad möjlighet för sådan typ av förskola, exempelvis på platser med mindre tomt ofta integrerade i småhusområden.

– De nya husen har oftast plats för fler förskoleelever än de befintliga, samtidigt som de fungerar att bygga på våra förskoletomter med begränsad exploatering och detaljplan som inte möjliggör större förskolor, enligt Peter.

Att ersätta en äldre, tekniskt uttjänt byggnad med nyproduktion av detta slag beräknas pågå under 18-26 veckor. Det innebär en rejält minskad byggtid och därav också minskad evakueringstid för verksamheter i de förskolor som på sikt kommer att ersättas med nya byggnader.

Ersättning av tekniskt uttjänta förskolor med de nya koncepthusen kommer att påbörjas i staden med ett pilotprojekt som just nu är i projekteringsskede.

 
För mer information, kontakta:

Thomas Bergsell
Pressansvarig SISAB

Tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1243288
thomas.bergsell@sisab.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.

Om oss

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Prenumerera

Dokument & länkar