SISAB planerar arkitekttävling för Sveriges mest hållbara skola

Tävlingen arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter och kommer att vara öppen för alla. Temat för tävlingen kommer att vara social hållbarhet.

I månadsskiftet januari/februari 2018 lanserar SISAB den allmänna idétävlingen och vinnaren ska utses i juni samma år. Tävlingsområdet är förlagt till Rinkeby i Stockholm.

– Skolan är en spegel av samhället och genom att tänka nytt kring vad som är en attraktiv och hållbar skolmiljö kan vi ta vara på olika typer av resurser – både mänskliga och lokalmässiga – som stärker och utvecklar Rinkeby. Jag tror att arkitekter har mycket att bidra med i denna samhällsplaneringsuppgift, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

– En arkitekttävling är ett fantastiskt sätt för oss att betona utbildningsmiljöernas roll i en växande stad. En skola är så mycket mer än ett hus och nu vill vi öppna upp för kreativa koncept som är hållbara på alla sätt, säger Claes Magnusson, vd SISAB.

Stockholm växer och med det behovet av utbildningsplatser i staden. Fram till 2040 planerar SISAB att gå från dagens 130 000 utbildningsplatser till 180 000, en ökning med smått ofattbara 50 000 utbildningsplatser. Samtidigt ställer SISAB höga krav på hållbarhet, utan att kostnaderna ska skena. Det gör att utveckling, innovation och kreativa lösningar prioriteras.

– Det är glädjande att Sisab i och med denna idétävling tar krafttag för att höja kvaliteten på skolarkitekturen. Tävlingen möjliggör även en läroprocess i konsten att bygga morgondagens lärmiljöer, som också kan fungera som ”skolan mitt i byn” och på så sätt har möjlighet att bli nav i civilsamhället, säger Charlotta Holm Hildebrand, t.f. förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Mer information om SISAB:s arkitekttävling hittar du på https://www.arkitekt.se/tavling/sisab-soker-sveriges-mest-hallbara-skola/

För mer information, kontakta:

Thomas Bergsell

Pressansvarig SISAB

Tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1243288

thomas.bergsell@sisab.se

Ömer Oguz

Pressekreterare för skolborgarrådet Olle Burell.

mobil: 076-122 92 34,

omer.oguz@stockholm.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.

Om oss

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar