SISAB publicerar årsredovisning för 2011

År 2011 fick SISAB ny vd, ny styrelse och firade 20 år. Bolaget satsade extra på att förbättra inomhusmiljöer och energieffektivisera, slutade elda med olja och sänkte försäkringskostnaderna. Med årets redovisning vill vi särskilt belysa hur vi, i samverkan med våra kunder, arbetar för långsiktigt hållbara skolor och förskolor.

Under rubriken "Hållbarhet som håller" berättar vi om hur SISAB tar sitt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar. Till exempel prövar vi nu miljöklassning av nybyggda skolor i Mariehäll och Hammarby sjöstad. Med enkla medel minskar vi bullernivån på förskolorna. I gott samarbete med våra hyresgäster lyckas vi spara mycket energi; Adolf Fredriks skola som på kort tid fått ner värmeförbrukningen med nästan 20 procent är ett lysande exempel på detta. 

Lisa Hanson
Pressansvarig SISAB
Tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1247010
lisa.hanson@sisab.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 590 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB 1,7 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.

Taggar:

Om oss

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Prenumerera

Dokument & länkar