SISAB:s första miljöklassade förskola öppnar i dag

I det nybyggda bostadsområdet Annedal välkomnar förskolan Pippi Långstrump sina första förskolebarn till inskolning i dag. Annedalsområdet har en tydlig miljöprofil och byggnaden är Sisabs första förskola som miljöklassas.

Vid byggandet av förskolan har miljöhänsyn varit viktig, liksom att förskolan ska ha så flexibla lokaler som möjligt. Förskolebyggnaden är utformad i två plan med en totalyta på cirka 1000m2. Lokalerna har kapacitet för cirka 110 förskolebarn men är även planerade för att kunna fungera som skolbyggnad för skolbarn i lägre klasser, i första hand förskoleklasser.

Förskolans stora byggnadsdjup skapar möjligheter. Utformningen av lokalerna har sitt ursprung i att Bromma stadsdelsförvaltning arbetar Reggio Emilia-inspirerat, men kan utan större ändringar användas för annan pedagogisk inriktning. Det centrala rummet, torget, domineras av en flerfunktionell trappa som skapar ett öppet samband mellan planen. Basen av trappan är utformad som en gradäng för en publik på ca 35 personer, och under trappan finns ett ”hemligt” mysrum.

Byggnaden miljöklassas enligt systemet Miljöbyggnad. Miljöbyggnad är ett klassningssystem som bygger på svenska normer och beaktar miljöaspekterna energi, inomhusmiljö, material och kemikalier. Byggnaden kan klassas i fyra olika kategorier, där guld är den högsta. Vilken kategori som certifieringen hamnar på avgörs först efter att förskolan har varit i drift i ett år.

Förskolan ligger på Pippi Långstrumps gata 12 i Annedal.

Lisa Hanson
Pressansvarig SISAB
Tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1247010
lisa.hanson@sisab.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 590 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB 1,7 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.

Taggar:

Om oss

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar