SISAB skapar en arena för att diskutera fastighetsinformation

SISAB vill öka nyttan och användandet av fastighetsinformation. Nu samlas en grupp experter för att arbeta fram nya sätt att utveckla byggprocess och förvaltning med digitala hjälpmedel. 

– Vi vill skapa en ny arena för branschen att mötas och diskutera BIM och informationshantering i fastighetsbolag. Vi brottas alla med samma frågor, hur fastighetsbolag kan nyttja BIM och fastighetsinformation från start till mål i våra byggprojekt och för att uppnå långsiktig nytta genom hela förvaltningsskedet, säger Claes Magnusson, vd SISAB.

BIM handlar om att skapa och använda digitala modeller av byggnadsverk i samhällsbyggandet. De digitala modeller som skapas kallas Byggnadsinformationsmodeller och arbetssättet kallas Byggnadsinformationsmodellering. Båda begreppen förkortas BIM. 

Torsdagen den 15 februari håller SISAB en workshop om hur vi ska utforma framtidens informationsstrategi för fastighetsbolag. Inbjudna talare och deltagare är ett antal av Sveriges toppexperter och beslutsfattare inom området.

Under workshopen diskuteras frågor som hur den smarta staden fungerar, hur projektgenomförandet påverkas och hur vi ska hantera våra befintliga byggnader i vår informationshantering. Workshopen hålls på Helio Works, Kungsholmen. På deltagarlistan har vi bland annat Akademiska hus, Castellum, Familjebostäder, Vasakronan, Stockholms stad, Tyréns och Skanska.

För mer information, kontakta:

Pouriya Parsanezhad
BIM-specialist, SISAB

076 124 60 70­­

pouriya.parsanezhad@sisab.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.

Om oss

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Prenumerera

Dokument & länkar