SISAB slår nytt rekord i byggandet av skolor och förskolor

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, har under år 2016 färdigställt tre skolor och tolv förskolor. Totalt har över 4000 nya elevplatser skapats runtom i staden och investeringarna planeras uppgå till 1,9 miljarder kronor.

Stockholm växer och behöver nya förskolor och skolor. Fram till 2040 behöver SISAB öka antalet elevplatser från dagens 125.000 till 180.000 för att tillmötesgå stadens växande befolkning. Det innebär att SISAB kommer bygga nya skolor och bygga ut befintliga skolor.

- Alla stockholmare ska kunna lita på att det finns högkvalitativa förskolor och grundskolor nära hemmet. Det målet kräver en offensiv skolutbyggnad i hela staden och SISAB, som nu producerar som aldrig förr, är nyckeln till framgång, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

-Vi har ett mycket bra år att se tillbaka på. Vi har levererat enligt plan. Nästa år ska vi leverera ytterliggare 5000 elevplatser, det kommer att bli en stor utmaning, säger Claes Magnusson, VD SISAB.

Intresset för SISABs koncept Framtidens förskola är mycket stort. SISAB har byggt sju förskolor och sex stycken är på gång. Dessutom arbetas med allt från förstudier till detaljplaner för ytterligare 22 Framtidens förskolor. Konceptet är en byggnad i två plan som kan innehålla 5, 6 eller 8 avdelningar för 90, 108 eller 144 barn.

SISABs arbete med Energiagenterna har fått stor uppskattning och vunnit flera priser under året. Energiagenterna utbildar elever i förskolan inom energiområdet på ett lekfullt och pedagogiskt sätt. Fler än 1000 barn och 200 pedagoger har diplomerats som Energiagenter sedan starten år 2014.

178 skolor och 134 förskolor är uppkopplade till SISAB:s högteknologiska Driftcentral. Det innebär att temperaturgivare, ventilationsaggregat, pumpar med mera i skolorna levererar data i realtid till en driftledare. Stora energibesparingar har gjorts genom att styrning av till exempel värme sker direkt från Driftcentralen med marknadsledande teknik.

Faktaruta

Det kommunala fastighetsbolaget Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)är Sveriges största skolfastighetsägare med sina cirka 400 förskolor och 200 grundskolor och gymnasium. Dessa utgör tillsammans 125 000 elevplatser.

För mer information, kontakta:

Karin Bergman

Pressansvarig SISAB

Tel: 076-124 60 36

karin.bergman@sisab.se

Taggar:

Om oss

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia