Vinnarna av idétävlingen Rötterna i Rinkeby

Lördagen den 16 juni presenterar SISAB bidrag ur idétävlingen Rötterna i Rinkeby på Politikerveckan i Järva. På programmet står ett inspirerande föredrag om attraktivitet, kvalité och samverkan i Rinkeby för våra barn och unga.

I Rinkeby finns en stor utvecklingspotential med dess många skollokaler. På scen presenterar SISAB:s arkitekt Anni Björkskog några av förslagen till idétävlingen och vinnarna presenterar sina bidrag.

Tid: kl 16 till 17

Plats: Politikerveckan i Järva, Spånga IP, Seminariescen 1

Läs mer om vinnarna av Rötterna i Rinkeby: https://sisab.se/sv/om-sisab/nyheter/2018/skolan-mitt-i-byn-vann-rinkebytavling/

Program

Inledning
Anni Björkskog, Arkitekt SAR/MSA

Presentation vinnarna
Anni Björkskog + vinnarna/förslagsställarna på scen

(Okidoki arkitekter +Warm in the winter, Andrén Fogelström + LAND och ÅWL arkitekter)

Presentation
Av bidragen från första, andra och tredje pristagarna

Frågestund
Vinnare/Förslagsställare svarar på frågor från åhörare

Avslutning
Anni Björkskog

Träffa SISAB
SISAB är på plats i utställartält på Spånga IP mellan kl 15.30-20. Kom förbi och prata med oss om skola och utbildningsmiljöer.

Jacob Landin
Kommunikationchef
076-1246271
jacob.landin@sisab.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.

Om oss

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Prenumerera

Dokument & länkar