Ökad återvinning minskar utsläppen av växthusgaser med 78 000 ton

Under 2008 återvann SITA 130 000 ton material vilket motsvarar en minskning av samhällets utsläpp av växthusgaser med motsvarande 78 000 ton koldioxid. Det är mer än vad 11 000 personbilar släpper ut om de kör ett varv runt jorden.

Avfalls- och återvinningsföretaget SITA arbetar tillsammans med sina kunder för att öka återvinningen av avfall eftersom det inte bara sparar pengar utan också bidrar till att minska samhällets utsläpp av växthusgaser. För varje kilo plast som återvinns minskar koldioxidutsläppen med 1,8 kilo. För papper och glas minskar koldioxidutsläppen med 0,6 respektive 0,3 kilo per kilo återvunnet material. För aluminium är effekten så stor som 9 kilo per kilo. Genom att återvinna 130 000 ton sorterat material har SITA minskat samhällets utsläpp av växthusgaser med motsvarande 78 000 ton koldioxid. Andelen material som återvinns och blir nya produkter eller omvandlas till värme eller el ökar för varje år. – Från 2007 till 2008 är skillnaden i nettoreduktion motsvarande 27 000 ton koldioxid. Viktigt att tillägga är att det även inkluderar de negativa effekterna av transport för insamling av avfall. Det känns mycket bra att vi kan bidra till att minska samhällets påverkan på klimatet, säger Mårten Widlund, vd på SITA. SITA arbetar aktivt med sortering och återvinning både externt hos sina kunder och internt i organisationen. – Vi arbetar aktivt med att öka sorteringen och återvinningen hos våra kunder. Då alla inte har möjlighet till detta erbjuder vi effektiv sortering på våra sorteringsanläggningar runt om i landet. Genom ett nära samarbete med våra kunder och med den gedigna erfarenhet och kompetens som finns hos våra medarbetare utvecklar vi nya lösningar som gynnar återvinningen, säger Mårten Widlund.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar