Om oss

Sitecore är global ledare inom programvara för upplevelsehantering som möjliggör kontextuell marknadsföring. Sitecore ® Experience Platform™ hanterar innehåll, levererar kontextuell information, automatiserar kommunikation och möjliggör personaliserad e-handel i stor skala. Det gör att marknadsförare kan leverera innehåll i realtid i den kontext som kunder interagerar med varumärket i alla kanaler – före, under och efter ett köp. Mer än 4 900 varumärken – däribland American Express, Carnival Cruise Lines, easyJet, och L’Oréal – använder Sitecore för context marketing för att leverera personaliserade upplevelser som skapar kunder för livet. *Gartner rekommenderar inte något företag, någon produkt eller tjänst som förekommer i deras forskningspublikationer, och råder inte heller teknikanvändare att välja endast de företag som har högsta rating eller annan beteckning. Gartners forskningspublikationer utgörs av dess forskningsorganisations åsikter och bör inte tolkas som faktautlåtanden. Gartner friskriver sig från alla uttryckliga eller underförstådda garantier med avseende på denna forskning, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte.