Betalda promenader ger ökad tillväxt och mindre frånvaro

Betalda promenader ger ökad tillväxt och mindre frånvaro SITEL Nordic växer så det knakar. Årets omsättning har ökat med 18 % medan sjukfrånvaron mer än halverats. 66 nya platser har nyligen tillsatts för att möta efterfrågan. Den magiska formeln heter fokus på arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro. SITEL Nordic är ett av Nordens största callcenterföretag. I mars påbörjade man ett arbetsmiljöprojekt med promenader på betald arbetstid. Projektet har utfallit mycket väl, och man står nu inför en kraftig orderingång och en personalökning med dryga 22 % under den senaste månaden. Promenaderna har minskat sjukfrånvaron från 9 till 3,8 procent sedan starten i mars. En positiv bieffekt av promenaderna är att de som motionerar faktiskt säljer mer - trots att de arbetar en halvtimme mindre. Genom att kunna påvisa lägre sjukfrånvaro har SITEL kunnat erbjuda sina kunder kontinuitet och stabila försäljningsnivåer. Detta har varit en konkurrensfördel ifråga om nya affärer, men även utökat intäkterna från den befintliga kundbasen då denna väljer att lägga fler och fler av sina uppdrag hos SITEL. För att klara sitt stora rekryteringsbehov har SITEL skrivit ett samarbetsavtal med rekryteringsföretaget Manpower. Det innebär att ca 30% av SITELs personal numera är uthyrd från bemanningsföretaget Manpower och får promenera med resten av företaget. För mer information, vänligen kontakta: Håkan Svanberg VD, SITEL Nordic AB hakan.svanberg@sitel.se Tfn 019 - 16 60 00 eller 070-412 77 30 Lena Tapper Human Resources Director, SITEL Nordic AB lena.tapper@sitel.se Tfn 019 - 16 60 14 eller 070-520 45 51 Om SITEL SITEL Nordic ingår i den amerikanska koncernen SITEL Corporation (SWW:NYSE), en av de ledande leverantörerna av tjänster inom Customer Relationship Management. SITEL hjälper uppdragsgivare att öka värdet av sina kundrelationer genom att hitta och vinna nya kunder samt vårda och utveckla befintliga kunder. SITEL erbjuder utgående och inkommande telefoni och övrig CRM service inom till exempel försäljning, kundservice samt teknisk support/helpdesk. SITEL Corporation etablerade sig i Sverige 1997 genom köpet av Svanberg & Co och sysselsätter idag 400 personer i Örebro, Stockholm och Köpenhamn. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00240/wkr0002.pdf

Dokument & länkar