Bok om bristen i rehabilitering av strokepatienter

I boken Är du full? Nej jag har haft stroke av Magnus Edner, docent i kardiologi och själv strokepatient, skriver han om sina erfarenheter av den bristande rehabiliteringen för strokepatienter i Sverige.

Drygt 30 000 drabbas av stroke i Sverige varje år. Drygt hälften av dem är 70 år eller yngre. Socialstyrelsen publicerade 2011 en rapport som konstaterar brister inom Svensk rehabilitering.

Enligt det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke anger nästan varannan strokepatient ett år efter insjuknandet brister i rehabiliteringen. Enligt författarens egna erfarenheter skulle de flesta som drabbas av stroke kun na återfå ett bra liv med rätt rehabilitering. Ändå ges inte detta i tillräcklig utsträckning i Sverige. Bokens huvudfråga är varför. 

Boken vänder sig till alla som är drabbade av stroke och framförallt till anhöriga som får bära ett tungt lass. Boken vänder sig också till alla som på något sätt arbetar med detta inom hälso- och sjukvården. Budskapet är att med rätt rehabilitering, även sent insatt, kan alla bli avsevärt förbättrade. Problemet är att svensk rehabilitering lider av stora brister. Det är inte bara en fråga om bristande resurser. Det är minst lika stor brist på klinisk forskning, samordning av kompetens och resurser, samt kreativitet och engagemang.

Dessa viktiga frågor tas upp i boken liksom träningsråd, anhöriginformation, arbetsgivarens agerande, försäkringskassans godtycklighet och samhällets fördomar mot funktionsnedsatta.


Fakta om boken:

ISBN: 978-91-85705-59-7
Inbunden, 109 sidor
Format: 155 x 223 mm

För mer information, kontakta oss:
info@sivart.se

Taggar:

Om oss

Sivart Förlag är ett allmänutgivande förlag. Vi ger främst ut verklighetsbaserad litteratur inom kategorierna: memoarer/biografier; historia/krigshistoria; populärvetenskap; medicin/psykologi/psykologi; idrott/sport; samhälle/politik.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar