Rosalie Hevius och Ronnie G Lundin ger ut bok om hennes uppväxt med grova övergrepp i fosterhem

Rosalie blir tillsammans med sin bror fosterhemsplacerad. I boken kallas hon Jasmine. Det visar sig att de hamnar ur askan i elden. Barnen är hårt hållna och blir misshandlade av fostermodern med piskor och stryk. Jasmines huvud doppas under vatten och fostermodern drar i håret så att hårtestar lossnar. Inlåsning i en mörk jordkällare tillhör också vardagen. Det värsta är när fosterfadern fattar tycke för flickan och börjar utnyttja henne sexuellt.

Övergreppen pågår i många år. Människor runt omkring anar vad som sker men väljer att inte ingripa, inte heller den barnläkare som får Jasmines förtroende gör något åt situationen, utan skvallrar istället för fosterföräldrarna. Myndigheterna, som är satta att kontrollera fosterhemmen, utförde en tämligen bristfällig och slapphänt kontroll av fosterföräldrarna och förhållandena i fosterhemmet.

Hela tiden kämpar den biologiska modern för rätten att få träffa sina barn, men det är inte lätt då hon dels kommit på kant med fosterföräldrarna, dels är missbrukare och fängelsekund. 

Boken bygger på verkliga händelser men är skriven i romanform. Tider, platser, namn och delvis innehållet är ändrat för att ingen ska pekas ut.

”Den här boken är minst lika viktig och angelägen idag som någonsin tidigare. Vi får aldrig – du och jag – låta bli att ta tecknen på allvar, inte använda bortförklaringar för att slippa agera. Det får vi ALDRIG göra! Du och jag som arbetar med barn i familjehem har ett ännu större ansvar att agera när vi ser tecken på att barn kan fara illa. Läs boken och ha den i ditt minne när du möter barnen i familjehemmen.”
Lena Karlsson, vd stiftelsen Fyrljuset


Fakta om boken:
ISBN: 9789185705788
Format: 155x223 mm
Omfång: 342 sidor
Inbunden

För mer information om vår utgivning se vår webbsida: www.sivart.se eller mejla oss på info@sivart.se

Om ni önskar beställa boken görs detta på info@sivart.se

Sivart Förlag AB
Bollmora gårdsväg 8
135 39  Tyresö

Sivart Förlag ger ut verklighetsbaserad litteratur: biografier, självbiografier; populärvetenskap, historia, krigshistoria; medicin, psykologi, psykiatri; samhälle och politik.

Taggar:

Om oss

Sivart Förlag är ett allmänutgivande förlag. Vi ger främst ut verklighetsbaserad litteratur inom kategorierna: memoarer/biografier; historia/krigshistoria; populärvetenskap; medicin/psykologi/psykologi; idrott/sport; samhälle/politik.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar