Sivart Förlag ger ut "Agent TATE spionen som lurade Nazityskland" av Simon Olsson och Tommy Jonason

I det andra världskrigets absoluta slutskede valde Hitler den 30 april att ta sitt liv. Två dagar senare, den 2 maj, skickades från Tyskland ett sista meddelande till en agent i Storbritannien. Agenten var för den tyska militära underrättelsetjänsten känd under täcknamnet Leonhard, eller agent 3725. 

Agenten var i själva verket brittisk dubbelagent med täcknamnet TATE och bakom alla dessa täcknamn dolde sig dansken Wulf Schmidt. Han kom att bli den dubbelagent som var aktiv längst i brittisk tjänst. Från 1940 ända fram till krigets slut i maj 1945 skickade han inte mindre än 1100 falska meddelanden till Tyskland. 

Wulf Dietrich Christian Schmidt föddes i den tysk-danska staden Aabenraa torsdagen den 7 december 1911. Han hade en svår uppväxt med en överkontrollerande fader vilket ledde till att han snabbt flydde från hemmet. Efter arbete i de afrikanska kolonierna värvades han av Abwehr som tysk agent och släpptes ner med fallskärm i England hösten 1940. Han fångades snabbt in och befann sig snart i den komplicerade tillvaron som brittisk dubbelagent. Efter kriget bosatte han sig i Storbritannien där han levde ett anonymt liv under namnet Harry Williamson. 

Med ett flyktigt liv av en mängd hemligheter är det först nu man vet hur den tyska agenten lyckades med sitt dubbelspel. Hans insats kom att förkorta kriget och räddade därmed åtskilliga människors liv. 

Författarna har med hjälp av omfattande arkivmaterial och nya källor funnit ny information om denna man. Information som länge varit undangömd från allmänheten och som visar en ny bild av underrättelseverksamheten under denna tid.

Fakta om boken: 

Format: 155 x 223 mm
Inbunden, illustrerad
Utgivning: Hösten 2012

Om oss

Sivart Förlag är ett allmänutgivande förlag. Vi ger främst ut verklighetsbaserad litteratur inom kategorierna: memoarer/biografier; historia/krigshistoria; populärvetenskap; medicin/psykologi/psykologi; idrott/sport; samhälle/politik.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar