Sivart Förlag ger ut "Är du full? Nej jag har haft stroke" av Magnus Edner

Magnus Edner sökte hjälp för stroke. De akuthotande skadorna reparerades snabbt, men när rehabiliteringen väl skulle ta över var processen mindre effek­tiv. Rehabiliteringen var otillräcklig om än befintlig. Sverige har potentialen att bli världsledande inom detta viktiga forskningsområde om vi bara kom till insikt om nödvändigheten.

I boken beskriver Magnus hur han gått tillväga för att få den vård han borde ha fått redan från början och hur det hela påverkat hans livssituation. Att ett utlåtan­de på ett par veckor till sist slutade med sex år av en ständig kamp för förbätt­ring. Han tillät sig inte att nedslås av läkarnas negativa uttalanden. Han hade bestämt sig för att bli bra och så blev det. Men man kan fråga sig om det ska vara nödvändigt att slåss för vård som rät­teligen borde ha varit ens egen.


”Denna typ av skador brukar man aldrig blå återställd ifrån” sade Doktor Jöns­son till mig vid ett tillfälle. Var det för därför man inte gjorde någon reha­bili­teringsplan? Var jag en helt hopplös patient – dömd till sjukpension redan innan man ens försökt med någon rehabilitering?

Jag blev ledsen, förbannad och ännu mer säker på att visa att hon hade fel.

Fakta om boken:

Inbunden
ISBN: 978-91-85705-59-7
Format: 155 x 223 mm

Utkommer: november/december 2012


Om oss

Sivart Förlag är ett allmänutgivande förlag. Vi ger främst ut verklighetsbaserad litteratur inom kategorierna: memoarer/biografier; historia/krigshistoria; populärvetenskap; medicin/psykologi/psykologi; idrott/sport; samhälle/politik.

Media

Media

Dokument & länkar