Sivart Förlag ger ut "Ekokardiografi i klinisk praxis" av Magnus Edner

Boken är strukturerad kring 55 unika fallbeskrivningar vilka illustreras med 5-8 loopar per fall på medföljande DVD-skiva. Varje fall innehåller anamnes, status och aktuellt EKG. I en kort faktaruta beskrivs varje kardiovaskulärt tillstånd. Dessa kompletteras med förslag till reflektionsfrågor. Varje fall avslutas därefter med kliniska kommentarer. En praktisk formelsamling visar hur tryck, flöden och klafftryckgradienter kan uppskattas och beräknas med hjälp av ekokardiografi och Doppler och även olika typer av diastolisk dysfunktion.


Som jag ser det är denna bok ett utmärkt läromedel för blivande kardiologer, för de som behöver vidmakthålla sin uppnådda specialistkompetens och som ett underlag för gruppdiskussioner med studenter, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Jag vill varmt rekommendera boken som jag anser bör finnas på alla hjärtavdelningar och varför inte läggas till grund för poängsatt fortsatt vidareutbildning.”

– Lars Rydén, Professor

Format: 210 x 320 mm
Inbunden, illustrerad
Sidantal: 124
ISBN: 978-91-85705-53-5
Utkom: 24 april 2012


Magnus Edner, M.D., Ph.D., FESC är legitimerad läkare och docent i kardiologi vid Karolinska Institutet och har arbetat med Ekokardiografi i mer än 25 år.


Om oss

Sivart Förlag är ett allmänutgivande förlag. Vi ger främst ut verklighetsbaserad litteratur inom kategorierna: memoarer/biografier; historia/krigshistoria; populärvetenskap; medicin/psykologi/psykologi; idrott/sport; samhälle/politik.

Prenumerera

Media

Media