Sivart Förlag ger ut "Insikter om ledande säljskap" av Kelly Pienitzka.

I boken beskriver författaren hur inre utveckling kan främja balansen i livet

och öka kompetensen inom säljande.
 

Han redogör hur bemötandet av kunden kräver autenticitet för att skapa ett

förtroende som är trovärdigt. Att man genom att dölja det egna syftet

stjälper sig själv och bildar stress och oro.


Genom frågeställningar och reflektioner ökar författaren medvetenheten om

dig själv och dina egna tankar.
 

Denna bok handlar inte om en massa säljknep eller annan fakta om olika

säljkunskaper. Denna bok handlar om dig. Enbart dig.
 

Fakta om boken:

Format: 155 x 223

Trådbunden, illustrerad

Antal sidor: 162

ISBN: 978-91-85705-54-2

Utkommer på bokmässan i Göteborg
 

För mer information besök vår webbsida: www.sivart.se

Om du är intresserad av recensionsexemplar eller ytterligare information kontakta

oss på info@sivart.se
 

Med vänliga hälsningar

Sivart Förlag AB

Karlavägen 12

114 31 STOCKHOLM
 

Telefon: 08-24 52 90

Fax: 08-24 52 30

Om oss

Sivart Förlag är ett allmänutgivande förlag. Vi ger främst ut verklighetsbaserad litteratur inom kategorierna: memoarer/biografier; historia/krigshistoria; populärvetenskap; medicin/psykologi/psykologi; idrott/sport; samhälle/politik.

Prenumerera

Dokument & länkar