Ändring av datum för årsstämma i Sivers IMA

Styrelsen för Sivers IMA Holding AB har beslutat att ändra datum för årsstämma avseende räkenskapsåret 2016 från den 9 maj 2017 till den 30 maj 2017.

Publicering av årsredovisning kommer att ske senast tre veckor innan årsstämman.

För ytterligare information,
Vänligen kontakta
Anders Storm, VD
Tel: +46 70 262 6390
E-mail:
anders.storm@siversima.com 

SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE. För mer information: http://siversima.com.. 

Om oss

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Prenumerera

Dokument & länkar