Ändring av datum för halvårsrapport

Styrelsen för Sivers IMA Holding AB meddelar att datum för halvårsrapporten 2017 ändras från den 30 augusti 2017 till den 8 september 2017.

Anledningen är att Bolaget vill tillåta extra tid för granskning av konsolideringen av CST Global, vilket bedöms behövas på grund av komplexiteten i ett så kallat omvänt förvärv som inte sker i samband med ett månadsslut.

Bolaget har ansökt om och erhållit dispens från Aktietorget för offentliggörande vid ett senare datum än vad Aktietorgets noteringsavtal anger.

För ytterligare information,
Vänligen kontakta
Anders Storm, VD
Tel: +46 70 262 6390
E-mail: anders.storm@siversima.com 

SIVERS IMA är en ledande europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. Sivers IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE. För mer information: http://siversima.com.

Taggar:

Om oss

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Prenumerera

Dokument & länkar