Marknadsmeddelande 158/17 – Information om företrädesemission i Sivers IMA Holding AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (SIVE) med rätt till tilldelning av teckningsrätter är den 5 juni 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 7 juni 2017.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 3,50 sek/st. (1:3 á 3,50 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 14 juni 2017 till och med den 27 juni 2017.

De betalda tecknade aktierna kommer handlas från och med den 14 juni fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 14 juni 2017 till och med den 29 juni 2017.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: SIVE TR
ISIN-kod: SE0010022897
Orderboks-ID: 139083        
Första handelsdag: Den 14 juni 2017
Sista handelsdag: Den 27 juni 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: SIVE BTA
ISIN-kod: SE0010022905
Orderboks-ID: 139084
Handelsperiod: Den 14 juni 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den xx juni 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000

e-post info@aktietorget.se 

Om oss

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.