Marknadsmeddelande 198/17 – Sista dag för handel i Sivers IMA Holding AB:s BTA

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, SIVE BTA, är den 20 juli 2017.

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: SIVE BTA
ISIN-kod: SE0010022905
Orderboks-ID: 139084
Sista handelsdag:         Den 20 juli, 2017.

Stockholm den 17 juli 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se 

Om oss

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Prenumerera