Sivers IMA får order på radarmoduler om 3,7 MSEK

Sivers IMA meddelar idag att man erhållit en order om cirka 3,7 MSEK avseende leverans av FMCW radar moduler från en ledande systemintegratör inom det maritima området.

”Det är glädjande att våra trogna kunder fortsätter att beställa produkter från vår befintliga produktportfölj. Det är inte bara ett bevis på vikten av att få design wins som genererar affärer under lång tid, det är dessutom ett kvitto på vår höga kvalitet och förmåga att tillgodose våra kunders behov under lång tid. Vi ser ett växande intresse för användningen av radar sensorer i olika tillämpningar, till följd därav ser vi med tillförsikt fram emot hur marknaden kommer att ta emot de nya produkter vi utvecklar för tillfället.” säger Anders Strom, vd för Sivers IMA.

Leverans kommer att ske med början i december i år och cirka ett år framåt. 

Anders Storm

vd Sivers IMA, 070 262 63 90

SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE. För mer information: http://siversima.com. 

Om oss

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Prenumerera

Dokument & länkar