Sivers IMA får patent som stärker tekniskt försprång

Sivers IMA meddelar idag att bolagets patentansökan gällande förbättrad teknik vid avancerad mätning med radar har godkänts i USA, en för bolaget prioriterad och viktig marknad. 

Den patenterade tekniken innebär att man på ett mer effektivt och tydligare sätt kan mäta avstånd till och hastighet av ett objekt. Grunden till patentet bygger på en förbättrad systemlösning som drastiskt ökar möjligheten att selektera objekt. Oönskade reflektioner från störande objekt som befinner sig inom samma område som det utvalda undertrycks i signalbehandlingen, vilket förenklar mätningen.

”Vi ser ett stort användningsområde för den här tekniken, främst inom industriella applikationer, men inom alla miljöer där föremål i en komplex miljö behöver mätas. Vi ligger i den tekniska framkanten inom området radarsensorer och är stolta över att kontinuerligt kunna förse våra kunder med teknik som förbättrar deras produkter”, säger Robert Ekström, VD för Sivers IMA.

Användningsområdet för mätning med radarsensorer är stort. Radar används ofta för mätning av avstånd och hastighet mellan två föremål.  Radar lämpar sig väl i tuffa miljöer där rök, dimma eller andra föremål hindrar användaren från att använda annan teknik som exempelvis ultraljud eller infrarött.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Ekström, VD
Tel. 0733-552 602

E-mail: robert.ekstrom@siversima.com

Taggar:

Om oss

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.