Sivers IMA Holding AB (publ) offentliggör prospekt

Med anledning av den tidigare meddelade nyemissionen har styrelsen för Sivers IMA Holding AB (publ) publicerat prospekt och anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt.

Dokumenten finns att ladda ned från bolagets egen hemsida, www.siversima.com, på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se och hos Eminova Fondkommission, www.eminova.se.

Det går även att teckna sig digitalt för aktier utan stöd av företrädesrätt på http://www.eminova.se/emissionsuppdrag-14055995

På grund av att bolagets prospekt inte godkänns av Finansinspektionen i tid för publicering 25 november, flyttas emissionen fram en dag och teckningstiden för emissionen kommer vara 27 november till 11 december. Handel med teckningsrätter kommer pågå fram till och med den 9 december.

För ytterligare information kontakta:
Carin Jakobson, CFO

E-mail: info@siversima.com

SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar.

Taggar:

Om oss

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Prenumerera

Dokument & länkar