Kommentar från SIX AB’s styrelse med anledning av bud på samtliga aktier från Swiss Financial Market Services AG

Swiss Financial Market Services AG (”SFMS” eller ”Budgivaren”), har beslutat att, genom sitt svenska dotterbolag Goldcup D 4201 AB (under namnändring till Telekurs Sweden AB), organisationsnummer 556764-9297, helägt av Telekurs Holding AG, lämna ett offentligt kontanterbjudande till samtliga kvarvarande aktieägare i SIX om att överlåta sina aktier i SIX (”Erbjudandet”).

Budgivaren har inte genomfört någon due diligence.

Styrelsen har idag beslutat att anlita en oberoende expert för att ta fram ett värderingsutlåtande (s k fairness opinion). De oberoende styrelseledamöternas utvärdering av Erbjudandet kommer att presenteras i god tid före acceptfristens utgång.

Det ankommer ytterst på aktieägarna i SIX att ta ställning till Erbjudandet. Styrelsen avser även att tillsammans med Budgivaren säkerställa att skäliga villkor för samtliga innehavare av utestående teckningsoptioner arbetas fram.

Som meddelats i SMFSs budkommuniké kommer styrelseledamöterna Ursula La Roche och Andreas Plüss, som båda är anställda inom SMFS-koncernen, samt Erik Linnarsson som är anställd vid Advokatfirman Lindahl som är legala rådgivare till Budgivaren, på grund av jäv i frågan inte delta i behandlingen av frågor rörande utvärderingen av SFMS bud.

Styrelsen i SIX AB (Publ)

Stockholm 2008-09-24

Om oss

SIX AB är en ledande leverantör av finansiell information till professionella aktörer på de nordiska kapitalmarknaderna. Bolaget har ca 110 anställda och verksamhet i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Omsätt-ningen 2007 var 240 Mkr. SIX huvudägare är den internationella finansinformationskoncernen Telekurs. SIX är noterat på OMX First North.

Prenumerera

Dokument & länkar