Berörda län i SJ AB:s lagda varsel

SJ AB har inlett förhandlingar med de fackliga organisationerna för att mildra effekterna av de varsel på grund av arbetsbrist som lämnades till Arbetsförmedlingen i förra veckan. – Nu pågår förhandlingar med berörda fackliga organisationer och ett intensivt arbete görs för att finna alternativa lösningar. Vi beräknar att det arbetet kommer att fortsätta under hela sommaren, säger Elisabeth Lindgren, kommunikationsdirektör på SJ.

I onsdags varslades berörda arbetsförmedlingar runt om i landet om SJs övertalighet på cirka 200 tjänster. SJs lagda varsel beror på främst två saker: lågkonjunkturen påverkar nu resandet negativt och SJ kommer från med årsskiftet att konkurrensutsättas på samtliga linjer eftersom den svenska persontrafiken med tåg avregleras. SJs ledning har därför beslutat att minska företagets påverkbara kostnader med cirka 15 procent under perioden 2009-2010, vilket motsvarar cirka 650 miljoner kronor. Följande län berörs av SJs lagda varsel: Dalarna 32 tjänster, Jönköping 2, Kalmar 8, Skåne 13, Stockholm 47, Södermanland 4, Uppsala 9, Västmanland 16, Västernorrland 21, Västra Götaland 40, Örebro 16, Östergötland 7. Beslut om eventuella uppsägningar kommer att tas i september.

Om oss

Varje dag reser närmare 110 000 resenärer med SJs tåg från cirka 220 stationer mellan Narvik och Berlin. 2007 omsatte SJ 8,3 miljarder kronor. 4 000 SJare arbetar för att tågresan ska vara enkel, bekväm och trygg. SJs eltåg är märkta med Bra Miljöval – de uppfyller världens tuffaste miljökrav. Frekventa resenärer samlar förmåner och poäng som medlemmar i SJ Prio.

Prenumerera

Dokument & länkar