SJ AB varslar om uppsägningar

SJ AB har idag lämnat in varsel om uppsägningar på grund av arbetsbrist. – På grund av effektiviseringsbehov och rådande lågkonjunktur behöver SJ vidta en rad åtgärder som bland annat innebär personalminskningar. I slutänden hoppas vi kunna minimera antalet uppsägningar, säger SJs kommunikationsdirektör Elisabeth Lindgren.

Inom SJ pågår ett arbete för att stärka konkurrenskraften och öka effektiviteten. Behovet av ökad konkurrenskraft har två orsaker; samtidigt som lågkonjunkturen påverkar resandet negativt är SJ på väg in i en marknadssituation där den interregionala persontrafiken på järnväg avregleras. För att bibehålla en god konkurrenskraft har SJs ledning beslutat att minska sina påverkbara kostnader med cirka 15 procent under perioden 2009-2010, vilket motsvarar cirka 650 miljoner kronor. SJ AB har tydligt identifierat effektiviseringsbehoven och har en plan för långsiktigt hållbara åtgärder. – Under våren har ett intensivt arbete pågått för att så långt det är möjligt lösa situationen via pensionserbjudanden, tjänstledigheter, uttag ur övertidsbanken med mera. Det räcker tyvärr inte helt och vi har därför för avsikt att varsla cirka 200 medarbetare. Det är viktigt att påpeka att det inte handlar om uppsägningar i det här läget, SJs strävan är att uttömma alla andra möjligheter, innan vi beslutar om uppsägningar. Vi arbetar tillsammans med de fackliga organisationerna för att komma fram till bästa tänkbara lösningar, säger Elisabeth Lindgren. Beslut om eventuella uppsägningar kommer att tas i september.

Om oss

Varje dag reser närmare 110 000 resenärer med SJs tåg från cirka 220 stationer mellan Narvik och Berlin. 2007 omsatte SJ 8,3 miljarder kronor. 4 000 SJare arbetar för att tågresan ska vara enkel, bekväm och trygg. SJs eltåg är märkta med Bra Miljöval – de uppfyller världens tuffaste miljökrav. Frekventa resenärer samlar förmåner och poäng som medlemmar i SJ Prio.

Prenumerera

Dokument & länkar