Världsledande sjöräddning i fokus - infrastrukturministern räddas i sjöräddningsövning på Dalarö den 10 juli

Välkommen till en pressaktivitet på temat sjösäkerhet, där ni ges möjlighet att komma en sjöräddningsövning riktigt nära. Den 10 juli agerar infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd nödställd och kommer att räddas ur vattnet utanför Dalarö och vinschas upp i helikopter. Ministern finns tillgänglig för intervju efteråt. Samtidigt ges också möjlighet att titta närmare på både Sjöräddningssällskapets och Sjöfartsverkets sjöräddningsenheter. Frivilliga sjöräddare och besättning från Sjöfartsverkets räddningshelikopter och lotsbåt finns också på plats för intervju.

Sverige är en ledande internationell förebild för effektiv och fungerande sjöräddning – enligt en modell som bygger på tät samverkan mellan frivilliga krafter och statliga myndigheter. I ett steg att ytterligare förbättra samarbetet träffar infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd representanter från Sjöfartsverket och Sjöräddningssällskapet för att diskutera framgångsfaktorer, potentiella utvecklingsområden och fördjupad samverkan.

Tid: Onsdag den 10 juli klockan 10.30.
Plats:
Vid Sjöräddningssällskapets stationshus på Dalarö, Smådalarövägen 1, Stockholm.
Anmälan: Senast 9 juli till emma.forseth@ssrs.se, för att kunna beräkna hur många båtar som behövs.

Program:

10.30                   Samling vid Sjöräddningssällskapets stationshus på Dalarö, Smådalarövägen 1.

11.00                   Avgång från Sjöräddningssällskapets kaj på Dalarö. Med på resan finns frivilliga sjöräddare samt representanter från Sjöfartsverket och näringsdepartementet. Sjöräddningsövning.

Ca 11.45             Återresa påbörjas.

12.15                   Presskonferens vid stationshuset samt visning av sjöräddningsenheter.

För frågor och ytterligare information kontakta:
Emma Forseth, pressinformatör Sjöräddningssällskapet, emma.forseth@ssrs.se, telefon 031-761  40 16,
Daniel Lindblad, pressinformatör Sjöfartsverket, daniel.lindblad@sjofartsverket.se, telefon 010-478 60 44.

Se även www.sjöräddning.se och www.sjöfartsverket.se

Taggar:

Media

Media