Förbättrade sjövägar till Luleå innebär att förutsättningarna för i första hand malmtransporterna från norra Sverige och Finland säkras med långsiktigt mycket god kapacitet via utskeppning från Luleå.


Fotograf: Fredrik Broman/Luleå Hamn

Förbättrade sjövägar till Luleå innebär att förutsättningarna för i första hand malmtransporterna från norra Sverige och Finland säkras med långsiktigt mycket god kapacitet via utskeppning från Luleå.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.