image001


Drygt 50 procent av det svenska havsområdet är sjömätt med modern teknik, bland annat multibeamlod. Sjöfartsverket har möjlighet att skapa tredimensionella visualiseringar av havsbotten i de områden som är mätta med multibeamlod. Här syns en bortsprängd undervattensklack i farleden vid Värmdö Garpen från en vy under vattenytan.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Prenumerera