image002


2013-08-08 17:04 Modern sjömätning ger fler resultat än djupdata och bottenförhållanden. Här en tredimensionell visualisering av vraket Harm som sedan augusti 1969 vilar på havsbotten i farleden nordväst Värmdö.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Prenumerera