Lodbild


Jacob Hägg är ett av Sjöfartsverkets fem sjömätningsfartyg och har i hög grad bidragit till att den svenska havsdjupdatabasen numera innehåller mer än 100 miljarder djupuppgifter.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Prenumerera