Räddningshelikopter


En extremt värdefull resurs i sjö- och flygräddningssammanhang är Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar. De är tillgängliga dygnet runt och utgår från fem baser runt om i landet.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Prenumerera