ViVa-appen


Sjöfartsverket har tillgång till 90 väderstationer runt Sveriges kust. Mätstationerna ger bland annat information om vindstyrka, vindriktning, vattenström, sikt och vattennivå

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Prenumerera