Hjälp oss att bli bättre! - Sjöfartsinspektionen fortsätter undersöka vad kunderna tycker

Hur fungerar Sjöfartsinspektionens utfärdande av behörigheter? Hur värderas erbjudna webbtjänster?

Hur fungerar Sjöfartsinspektionens utfärdande av behörigheter? Hur värderas erbjudna webbtjänster?

Det är några av de frågor Sjöfartsinspektionen vill få svar på när man nu fortsätter att undersöka vad kunderna tycker i en ny undersökning. Fokus ligger den här gången på handläggning av behörighetsärenden, sjömansregistret samt erbjudna webbtjänster.

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått Sjöfartsinspektionens uppdrag att genomföra undersökningen som riktar sig till ett urval av de svenska sjömännen. Undersökningen kommer att genomföras under september-december.

Målsättningen är att kunna mäta hur nöjda kunderna är och använda resultatet i Sjöfartsinspektionens kontinuerliga förbättringsarbete.

Resultatet av kundundersökningen kommer att presenteras på webbplatsen www.transportstyrelsen.se i februari 2009.

Sjöfartsinspektionens tidigare undersökning från 2007 finns publicerad på www.sjofartsverket.se/kundundersokning2007.

Transportstyrelsen är den myndighet som Sjöfartsinspektionen kommer att ingå i från och med den 1 januari 2009. Myndigheten kommer att ha ett samlat ansvar för normgivning, tillsyn, tillståndsgivning och registerhållning för väg, järnväg, sjö och luft.

För mer information kontakta:
Lena Odelberg-Johnson 011-19 12 95 eller Hans Persson 011-19 12 07

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Prenumerera