Invigning av den nya driftcentralen i Marstrand – 2012-03-14

Under fyra timmar, mellan klockan 10.00 och 14.00, kommer representanter från Sjöfartsverket att berätta om satsningen i Marstrandsområdet. Det kommer även finnas utrymme för frågor, diskussioner och intervjuer.

Gästtalare: Representanter från PetroPort Stenungsund som berättar om företagets satsningar.

Alla som vill kommer att få en visning av lokalerna och något att äta.

Varmt välkommen!

Tid och plats
Tid: onsdagen den 14 mars, 2012, kl. 10.00 - 14.00.
Plats: Marstrands lotsstation (S.Strandgatan 9-11 Marstrand).

Anmälan
Skicka er anmälan till tobias.falth@sjofartsverket.se senast den 9 mars.

För mer information kontakta:
Tobias Fälth
Informatör på Sjöfartsverket
Tel. 010-478 49 43, 0727-11 41 51

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till 1,8 miljarder kronor och antalet anställda till 1150.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Dokument & länkar